Träning för bättre hållning

Du kan få bättre hållning!Du har mycket att vinna på en bättre hållning. Ditt allmänna välbefinnande ökar och ditt kroppsspråk får en behagligare framtoning med en bättre kroppshållning. Tänk på att kroppen är det första som möter en annan människa. Din kroppshållning kommunicerar något om vem du är.

Du kan få bättre hållning genom rätt träning. Tyvärr är det vanligt att man skaffar sig en dålig hållning genom obalanserad träning av bröstmuskulaturen och armarnas böjmuskulatur. Detta ger lätt besvär med framåtroterade axlar vilket i förlängningen kan ge smärta i axlar och skuldror.

Viktigast för att motverka en onaturlig framåtböjd hållning är att träna bröstryggens muskler, axlarnas utåtrotatorer och armarnas sträckarmuskulatur.

Läs mer om hur du tränar dig till en bättre hållning i träningsguiden Träning som motverkar framåtrullande axlar >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *